Persona Non Grata!

I takt med att datorisering och digitalisering ökat, har specialiseringen inom kundanalys utvecklats på liknande sätt. Gårdagens marknadsförare är sedan länge ersatta med specialister inom CRM, CSM, SEO, UX, Digital Market Analyst m.fl . Allt i önskan att än bättre förstå marknaden.

Persona är ett begrepp inom kundanalys. Persona är ursprungligen latin med betydelsen mask, d.v.s. de masker som bars på teatern för att framhäva en viss karaktär, som persona tragica eller persona comica.
Inom kundanalys är persona likaledes en fiktiv karaktär, framtagen för att identifiera behov, mål, attityder och beteendemönster. Denna persona skapas ofta av stora mängder data, från t.e.x Big data, CRM, webb-analyser, enkäter och undersökningar. 

Trots all information om kunder, brukare och användare infinner sig frågan; har vi blivit klokare? Eller har specialiseringen gjort att vi stirrar oss blinda på data, samtidigt som vi fjärmat oss från verkligheten? Har vi förlorat vårt holistiska seende och omdöme genom att  omvandla kunder, brukare och användare till kvantifierbar data och index? Ställ dig frågan; känner du någon persona? Är du själv någons persona? Vill du ens vara det?

Vi är människor – lika rationella som irrationella, lika förutsägbara som fulla av överraskningar, styrda av våra känslor, sinnen som rådande kulturer. Verkligheten låter sig svårligen fångas i data – till det är den alltför komplex.

Kvantifierbar data har onekligen sina förtjänster; i sina bästa stunder är den ett ovärderligt verktyg. Den svarar dock främst på vad och emellanåt hur något sker – men sällan på varför detta sker.
Vilka föreställningar som råder. Vilka behov som finns. Helt enkelt vad som skapar mening. För det är endast i mötet med människor i sin rätta miljö som en djupare förståelse ges. Låter det för enkelt? Det är det också. För det krävs ett visst mod att våga möta verkligheten – för där prövas teorierna, liksom att den rådande ”bilden” såväl som föreställningar och fördomar utmanas.

Så – om endast för en stund – lägg undan maskerna och ge dig ut. Ta gärna med en affärsantropolog som är tränade i att kartlägga och analysera marknadskulturer. Med hjälp av den etnografiska metoden – som bygger på samtal och observationer i sin rätta miljö – ges en djupare förståelse för det som vid ett första påseende ligger dolt. I sin rätta miljö upptäcks gaps och dolda behov, liksom att djupare förståelse och insikter fås. Kunskap som ligger till grund för idégenerering och utveckling.

Martin Hellryd – M.Sc. Business Anthropology & Culture Analysis.

P.S. 
För den som vill få en än större förståelse rekommenderas Jonna Bonnemarks ”Det omätbaras renässans”.
D.S.

We bring human insights into strategy, organization, and innovation.
We believe understanding culture is key to success. 
antropo.se

Lämna ett svar